Ogłoszenie

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy uil. Kujawskiej

kujawsko-pomorskie, Solec kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kujawska, Solec kujawski, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
4 986 m2
Cena
1 410 539,38 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-03-2017
Numer ogłoszenia
33575021
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
23 Stycznia 7
Nr telefonu
523870119
Email
rnizm@soleckujawski.pl

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
ogłasza:
ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, położonej przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 790/62, o pow. 4986 m2, objętej KW nr BY1B/00180546/1
Cena wywoławcza wynosi: 1 410 539,40 PLN brutto
Zaliczka wynosi: 141 540,00 PLN (wpłata do 06.03.2017r.)
Rokowania odbędą się w dniu 10.03.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.
Dodatkowe informacje o rokowaniach uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7, pokój nr 4, tel.: 52 387 01 19, fax: 52 387 12 53, e-mail: rnizm@soleckujawski.pl.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.soleckujawski.ploraz bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.
33575021
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne