Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO: PIOTRA GÓRNIKA (UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA)

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Numer ogłoszenia
151683
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
UPADŁEGO: PIOTRA GÓRNIKA (UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA)
Syndyk ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
1) prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego - Wrocław, ul. Marchewkowa 1/10,
KW nr WR1K/00163016/5 wraz z wyposażeniem oraz udziałem w nieruchomości za łączną
cenę wywoławczą nie niższą niż 144.960,00 zł;
2) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - Pęgów, Oborniki Śląskie,
KW nr WR1W/00043039/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 60.600,00 zł.
1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w biurze syndyka w Katowicach, ul. Jesionowa 22,
w zaklejonych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „przetarg" w terminie 2 (dwóch)
tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o przetargu, tj. najpóźniej w dniu 23 stycznia
2017 r. do godz.: 15:00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście.
2. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w dniu 25 stycznia 2017 r. o godzinie
09:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr
12.
3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej.
4. Wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży nieruchomości znajdują się
w Regulaminie przetargu. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe są udostępnione
w biurze syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22.
5. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w biurze syndyka pod numerem telefonu:
(032) 777-15-05.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne