Ogłoszenie

Nieruchomość zabudowana po byłym posterunku energetycznym

dolnośląskie, Grębocice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Długa 19, Grębocice, dolnośląskie
Powierzchnia
1 104 m2
Cena
245 000 zł
Numer ogłoszenia
33575992
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-220 Legnica
Ulica
---
Osoba kontaktowa
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

SzczegółyOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie nieruchomości zabudowanej
po byłym Posterunku Energetycznym,
położonej w Grębocicach, przy ul. Długiej 19.
Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości położonej w Grębocicach, składającej się z:
- prawa własności lokalu użytkowego o pow. 108,9m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
o pow. użytkowej 108,0m2 i udziałem wynoszącym 472/1000 w częściach wspólnych budynku
oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/3 o pow. 460m2,
- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/4 o pow. 1104m2
wraz z prawem własności budynku garażowego i budowli,
- prawa własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 602/1 o pow. 700m2 i budowli.
Nieruchomość położona przy lokalnej ulicy w otoczeniu niskiej zabudowy, w sąsiedztwie duża ilość zieleni.
Lokal użytkowy o powierzchni 108,9m2, położony na parterze budynku mieszkalnego - użytkowego. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 216,90m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.
Działka nr 401/4 o powierzchni 1104m2, zabudowana budynkiem garażowym wyposażonym
w instalację elektryczną, w którym zlokalizowano cztery odrębne pomieszczenia garażowe, o łącznej powierzchni 106,10m2, oraz budowlami: ogrodzenie, maszt na flagi, przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacyjna.
Działka nr 602/1 o powierzchni 700m2 stanowiąca drogę dojazdową o kształcie prostokąta, w dużej części wybrukowana, zabudowana budowlą: bramą wjazdową.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: LE1G/00058908/7, LE1G/00034035/2, LE1G/00026720/2.
Cena wywoławcza: 245 000,00 zł netto
(dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
Oferty należy składać do dnia 30.01.2017r. do godz. 15:00 w kancelarii (pokój nr 3) mieszczącej
się w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21.
Warunki przetargu wraz z pełną informacją dotyczącą przedmiotu przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej www.tauron-nieruchomości.pl
TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A
Oddział w Legnicy ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
ul. Partyzantów 21 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
59-220 Legnica XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 76 88 99 200 KRS: 0000073321,
e-mail: legnica@tauron-dystrybucja.pl NIP 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł www.tauron-dystrybucja.pl
33575992
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne