Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 120/16, położonej w miejscowości Kusowo

pomorskie, Kusowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kusowo, pomorskie
Powierzchnia
35 612 m2
Cena
1 078 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-04-2017
Numer ogłoszenia
33599976
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-02-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Sportowa 34
Osoba kontaktowa
Gmina Słupsk

SzczegółyGmina Słupsk
Biznes dobrze chroniony
GN.0530.3.2017
Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 28 kwietnia 2017 r., które obędą się w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna):
Godzina
Położenie nieruchomości i rodzaj przetargu
Nr działki
Pow. działki w ha
Cena wywoławcza działki netto w PLN
Wysokość wpłaty wadium netto w
PLN
Przeznaczenie nieruchomości
Oznaczenie księgi wieczystej
9.00
Płaszewko, I przetarg ustny nieograniczony
156/107
1,2071
663.900,00
66.390,00
Teren zabudowy usługowo- produkcyj nej
SL 1S/00092748/5


156/108
1,1390
626.500,00
62.650,00
156/109
1,0387
571.300,00
57.130,00
156/110
0,9525
571.500,00
57.150,00
156/112
2,2798
1.139.900,00
113.990,00
Teren zabudowy usługowo -produkcyj nej oraz teren lasów

11.00
m. Kusowo, obręb geod. Płaszewko II przetarg ustny nieograniczony
120/16
3,5612
1.078.000,00
107.800,00
Pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
SL1S/00048374/9
13.00
Bydlino, II przetarg ustny nieograniczony
23/39
2,8677
836.500,00
83.650,00
Teren zabudowy usługowej
SL1S/00035538/3
Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sołectwie Kusowo, Płaszewko i Bydlino oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.slupsk.ug.gov.pl/w dniu 27.02.2017 r.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21 kwietnia 2017 r. z podaniem oznaczenia działki (miejscowość i numer).
Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Słupsk Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa nr 34, budynek B; w sprawie sprzedaży pok. nr 15 i pod nr. telefonu 8428460 wew. 53 (Justyna Zbijowska, Mirosława Jakubowska).
33599976
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne