Ogłoszenie

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Sandomierskiej

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
4 177 m2
Cena
2 010 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-05-2017
Numer ogłoszenia
33606548
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-03-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
85-102 Bydgoszcz
Ulica
Jezuicka 1
Osoba kontaktowa
Miasto Bydgoszcz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Bydgoszczy
informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy
położonej przy ul. Sandomierskiej
1. Oznaczenie nieruchomości:
- działka nr 7/5 o pow. 0,4177 ha oraz udział wynoszący 4177/6431 w działce nr 7/6 o pow. 0,1136 ha, obręb 202 - zapisane w księdze wieczystej KW nr BY1B/00199193/7.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 2.010.000,- zł + VAT
4. Termin i miejsce przetargu: 8 maja 2017r., godz. 1100 w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, sala 03.
5. Wysokość wadium: 250.000,- zł. Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2017r.
6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- tablica ogłoszeń: Urząd Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 i ul. Grudziądzkiej 9-15
- strony internetowe:
http://www.bydgoszcz.pl(w zakładce Miejskie działki)
http://bip.um.bydgoszcz.pl(w zakładce Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości)
7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A - II piętro, pokój 218, tel. (52) 58 58 233, w godzinach 800 - 1600 (pon., śr., czw.); 800 - 1800 (wt.); 800 - 1400 (pt.).
33606548
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne