Ogłoszenie

Sprzedaż lub najem placu targowego

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
1 Maja 22, Wałbrzych, dolnośląskie
Powierzchnia
4 099 m2
Cena
900 000 zł
Numer ogłoszenia
33607401
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Gdańska 10
Osoba kontaktowa
Społem PSS w Wałbrzychu

SzczegółyOGŁOSZENIE Zarząd " SPOŁEM" PSS w Wałbrzychu ul Gdańska 10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w placu targowego: Sprzedaż 1.Plac targowy Wałbrzych ul 1 Maja 22 Pow.użytkowa - 0,4099 ha SW1W/00020233/7 SW1W/00074029/7 Cena wywoławcza - 900 000 zł Wadium w kwocie - 100 000 zł Postępowowanie - 10 000 zł Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2017 o godz.10.00 o ile przetarg nie dojdzie do skutku kolejny odbędzie się w dniu 27.03.2017 r o tej samej godz. w Siedzibie Spółdzielni. Najem 1. Plac targowy Wałbrzych ul 1 Maja 22 Pow. użytkowa - 0,4099 ha Cena wywoławcza miesięcznego czynszu - 3000 zł netto Wadium w kwocie - 3000 zł Postępowanie 500 zł Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2017r o godz.10.10 o ile przetarg nie dojdzie do skutku kolejny odbędzie się w dniu 27.03.2017 r o tej samej godz. w Siedzibie Spółdzielni . Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup jest wpłacenie wadium na konto: ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 24.03. 2017r w przypadku najmu placu kwota wadium płatna w kasie Spółdzielni do godz. 9.45 w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz "Społem" P.S.S w Wałbrzychu, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie dokona co najmniej jednego postępowania. Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub najem, wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub pierwszego czynszu a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie przelana na konto wpłacającego lub wypłacone z kasy Spółdzielni w przypadku najmu. W przypadku wycofania się wygrywającego przetarg z podpisania notarialnej umowy kupna sprzedaży lub umowy najmu kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wygrywający przetarg na najem placu zobowiązany jest do zapłaty kaucji wysokości jednomiesięcznego czynszu. Wygrywający przetarg na zakup placu zobowiązany jest do zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość rynkową danej nieruchomości. Informacji dotyczących przetargu udziela Sekcja Techniczna "Społem" P.S.S Wałbrzychu Tel. 74 84 242 28 tel. Kom. 784 041 087. Zarząd "Społem" PSS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
33607401
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne