Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 8

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Trawowa 29, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
67,57 m2
Cena
377 110 zł
Numer ogłoszenia
33607753
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-519 Wrocław
Ulica
Zaporoska 39
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej Jankowski

SzczegółyKm 920/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej Jankowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
19 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00
w sali nr 203 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ulicy Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu przy ul. Trawowej 29, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00232781/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni użytkowej 67,57 mkw. położony jest na II piętrze budynku, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu - 279/100000.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 377.110,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 282.832,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 37.711,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 PKO BP S.A. I O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 4 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33607753
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne