Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Zamczysko 29C

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zamczysko 29c, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 430 m2
Cena
505 875 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-04-2017
Numer ogłoszenia
33614819
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Asesor Komorniczy Lidia Woźny - zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy Daniela Woźnego (tel. 52 561 02 26, fax 296) na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 27.04.2017 r. o godz. 10.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Waldemara Orłowskiego, położonej: 85-689 Bydgoszcz, ul. Zamczysko 29 C, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00086417/9.
Powierzchnia działki wynosi 0,1430 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z garażem w bryle budynku. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 146,96 m kw. Stan techniczno-użytkowy bardzo dobry. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ulica Zamczysko poprzez służebność gruntową na działkach ewidencyjnych nr 8/5 i 8/7. Stwierdzono niezgodność pomiędzy położeniem nieruchomości wynikającym z zapisów EGiB - ulica Zamczysko 29 C oraz zapisów działu
I księgi wieczystej - Zamczysko 29.
Suma oszacowania wynosi 674 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 505 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 450,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 63 2030 0074 5109 0000 2099 2014 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 26.04.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 20.04.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15.
W kancelarii komornika sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33614819
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne