Ogłoszenie

Wykaz 30 niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

świętokrzyskie, Nowiny

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Nowiny, świętokrzyskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-05-2017
Numer ogłoszenia
33617591
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-052 Nowiny
Ulica
Białe Zagłębie 25

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
dot. przetargu ustnego nieograniczonego
Przedmiotem przetargów ustnych nieograniczonych jest sprzedaż 30 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny. Nieruchomości te są położone w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00103582/2. Wszystkie w wymienione nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział IV księgi wieczystej (hipoteka), dotyczący przedmiotowych nieruchomości, nie zawiera wpisów.
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
L.p.Numer ewidencyjny działkiPowierzchnia działki
[ha]
Cena wywoławcza brutto
w złotych
Wadium
w złotych
Data i godzina przetargu
1.197/70,1038132 678,877 00015.05.2017 r.
godz. 9.00
2.197/80,1039132 806,797 00015.05.2017 r.
godz. 9.20
3.197/90,1039132 806,797 00015.05.2017 r.
godz. 09.40
4.197/100,1039132 806,797 00015.05.2017 r.
godz. 10.00
5.197/110,1026131 145,067 00015.05.2017 r.
godz. 10.20
6.197/120,1010124 950,787 00015.05.2017 r.
godz. 10.40
7.197/130,1039128 538,697 00015.05.2017 r.
godz. 11.00
8.197/140,1039128 538,697 00015.05.2017 r.
godz. 11.20
9.197/150,1039128 538,697 00015.05.2017 r.
godz. 11.40
10.197/160,1026126 929,857 00015.05.2017 r.
godz. 12.00
11.197/170,1011120 921,307 00015.05.2017 r.
godz. 12.20
12.197/180,1039124 269,367 00015.05.2017 r.
godz. 12.40
13.197/190,1039124 269,367 00015.05.2017 r.
godz. 13.00
14.197/200,1039124 269,367 00015.05.2017 r.
godz. 13.20
15.197/210,1026122 714,647 00015.05.2017 r.
godz. 13.40
16.197/220,1011120 921,307 00016.05.2017 r.
godz. 09.00
17.197/230,1039124 269,367 00016.05.2017 r.
godz. 09.20
18.197/240,1039124 269,367 00016.05.2017 r.
godz. 09.40
19.197/250,1039124 269,367 00016.05.2017 r.
godz. 10.00
20.197/260,1026122 714,647 00016.05.2017 r.
godz. 10.20
21.197/270,1011126 803,167 00016.05.2017 r.
godz. 10.40
22.197/280,1039130 314,817 00016.05.2017 r.
godz. 11.00
23.197/290,1039130 314,817 00016.05.2017 r.
godz. 11.20
24.197/300,1039130 314,817 00016.05.2017 r.
godz. 11.40
25.197/310,1026128 683,837 00016.05.2017 r.
godz. 12.00
26.197/320,1011132 685,027 00016.05.2017 r.
godz. 12.20
27.197/330,1039136 359,037 00016.05.2017 r.
godz. 12.40
28.197/340,1039136 359,037 00016.05.2017 r.
godz. 13.00
29.197/350,1039136 359,037 00016.05.2017 r.
godz. 13.20
30.197/360,1026134 653,027 00016.05.2017 r.
godz. 13.40
Przetargi ustne nieograniczone zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna) 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25.
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wpłacenie w pieniądzu wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Gminy Sitkówka-Nowiny Nr 82-8493-0004-0040-0429-2160-0006 do dnia 10 maja 2017 r., z dokładnym opisem przedmiotu przetargu, którego dotyczy oraz wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 10 maja 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Z uwagi, iż sprzedaży podlega kilkanaście nieruchomości gruntowych, wpłata wadium
w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy chcą brać udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości powinni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.
Ogłoszenie o ww. przetargach zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz na stronach internetowych www.nowiny.com.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.nowiny.com.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. (0-41) 347 50 70, (0-41) 347 50 71.
33617591
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne