Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Romanówek gmina Lubrza

lubuskie, Romanówek gmina lubrza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Romanówek gmina lubrza, lubuskie
Powierzchnia
3 886 m2
Cena
294 750 zł
Numer ogłoszenia
33618388
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKM 2401/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00022559/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81wew. 24 na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w
Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej Romanówek 4, gm. Lubrza, stanowiącej działkę siedliskową nr 354/24 o pow. 0.3886
ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z poddaszem
użytkowym mieszkalnym. Rok budowy-1986. Budynek składa się z parteru : 3 pokoje , skrytka, kuchnia, łazienka,
kotłownia, korytarz, klatka schodowa ,o łacznej pow. użytkowej 88,53 m2 , I piętra : 2 pokoje, skrytka, kuchnia,
łazienka, korytarz, klatka schodowa,o łacznej pow. użytkowej 88,13 m2, poddasza użytkowego : 3 pokoje , łazienka, wc,
strych, korytarz, klatka schodowa o łacznej pow. użytkowej 58,97 m2. Instalacje: elektryczna-użyczana z działki
sąsiedniej, wodociągowa-użyczana z działki sąsiedniej, ogrzewanie c.o. własne, kanalizacja sanitarna do szamba. Na
działce znajdują się drzewa i krzewy ozdobne. Działka jest częściowo ogrodzona. Nieruchomość jest objęta umową
dzierżawy. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22559 [NKW: ZG1S/00022559/2]
Suma oszacowania wynosi 393.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 294.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
39.300,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2401/15 i inne albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac
Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta
bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33618388
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne