Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w Sulechowie

lubuskie, Sulechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulechów, lubuskie
Powierzchnia
13 747 m2
Cena
909 333 zł
Numer ogłoszenia
33618658
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 2003/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG2S/00005162/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel.6838227-81 wew.24 na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:10 w budynku
Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości
należącej do dłużnika, położonej: 66-100 Sulechów, Nowy Świat 12A, dla której Sąd Rejonowy w
Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW ZG2S/00005162/4 . Przedmiotem licytacji jest działka nr 116/27 o pow. 1,3747 ha pozostająca
w użytkowaniu wieczystym dłużnika, zabudowana budynkiem hotelu z restauracją o pow. użytkowej 3.191
m2, wybudowanym w latach 1977-80. Obiekt z 14 pokojami i restauracją na parterze oraz kawiarnią na
antresoli na łączną ilość gości-200 miejsc.Obiekt w całości podpiwniczony, nieużytkowany od kilkunastu lat
w złym stanie technicznym, wymaga przebudowy i kapitalnego remontu.Budynek wyposażony w nieczynne i
zdewastowane instalacje: energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z kotłami
na paliwo stałe.
Suma oszacowania wynosi 1.364.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
909.333,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 136.400,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2003/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w
Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33618658
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne