Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Świebodzinie

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
49,7 m2
Cena
47 667 zł
Numer ogłoszenia
33619101
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00043414/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:20 w budynku
Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużnika, położonej: 66-200 Świebodzin, oś.Łużyckie 11a/4, składającej się z dwóch pokoi,
kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o pow. użytkowej 49,7 m2 oraz piwnicy o pow. 3,7 m2, dla której Sąd
Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
ZG1S/00043414/7. Do lokalu mieszkalnego przynależy udział związany z własnością lokalu wynoszący
216/10000 części , którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz wspólne części i urządzenia
budynku.
Suma oszacowania udziału 1/2 nieruchomości wynosi 71.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 47.667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.150,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1537/14 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w
Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33619101
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne