Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Rozgartach

kujawsko-pomorskie, Rozgarty

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Rozgarty, kujawsko-pomorskie
Cena
81 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-05-2017
Numer ogłoszenia
33619204
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Kielecka 3
Nr telefonu
566860432
Email
torun.trusilo@komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Tomasz Trusiło (tel. 56 686 04 32) ogłasza, że: w dniu 8.05.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Miron Krupski położonej: 87-134 Zławieś Wielka, Rozgarty, działka nr 61/10,
stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 99140/3 [NKW: TO1T/00099140/3]
Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 750,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).
W myśl art. 962 § 1 kpc rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, bądź też rękojmię najpóźniej w przeddzień przetargu powinno się uiścić na konto kancelarii komorniczej:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 62 1020 5011 0000 9802 0250 4009
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33619204
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne