Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Świebodzinie

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
64,48 m2
Cena
143 250 zł
Numer ogłoszenia
33619814
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 892/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00020485/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:50 w budynku
Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużników, położonego: 66-200 Świebodzin, ul.Głogowska 3/1, znajdującego się na I piętrze
przedwojennej kmienicy, wpisanej do rejestru zabytków. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju, o łącznej powierzchni 64,48 m2, przynależy do niego piwnica o pow. 35,72 m2. Wyposażony
jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną-wymieniona instalacja elektryczna, CO i CW
-własny piec gazowy dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy udział w prawie użytkowaniu wieczystego i
częściach wspólnych budynku i urządzeniach w wysokości 51/100. Dla wyżej opisywanego lokalu
mieszkalnego Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW ZG1S/00020485/8
Suma oszacowania wynosi 191.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
143.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 19.100,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 982/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie
Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33619814
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne