Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Modrzewiowa, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
19 m2
Cena
20 400 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-05-2017
Numer ogłoszenia
33620514
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Grudziądzka 27
Nr telefonu
518563660

SzczegółySyndyk masy upadłości Marcina Psiakowskiego - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. "Multi" Marcin Psiakowski w Bydgoszczy w upadłości
sprzeda z wolnej ręki:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem murowanym w zabudowie szeregowej (działka nr 8/179 - obręb 173 o powierzchni 0,0019 ha, położony przy ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy) - dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00065678/3,
za cenę nie niższą niż 20.400 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) brutto, z tym zastrzeżeniem, że:
- nabywca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
- umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 24 maja 2017 r.,
- cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Z opisem przedmiotu oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Grudziądzkiej 27 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. 518 563 660). Oferty z ceną należy składać w terminie do 8 maja 2017 r. na adres Biura Syndyka (jw.) wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, tj. 2.040 zł (dwa tysiące czterdzieści złotych) na konto masy upadłości Alior Bank S.A. nr 03 2490 0005 0000 4004 3132 5425.
33620514
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne