Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości

mazowieckie, Klembów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krusze 2, 05-205, Klembów, mazowieckie
Powierzchnia
8 000 m2
Cena
68 625 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-05-2017
Numer ogłoszenia
33620957
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK PRZY SĄDZIE REJ. W WOŁOMINIE ARLETTA KUŚMIERCZYK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Arletta Kuśmierczyk (tel. 227600278, tel/fax:227608108) ogłasza, że: dnia 12-05-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy Prądzyńskiego 3a w sali nr 12, odbędzie się pierwsz licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr ew. 552, obręb 0013 Roszczep o powierzchni 0,8000HA położonej: 05-205 Klembów, Krusze 2, dla której SĄD REJONOWY W WOŁOMINIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00059463/3.
Suma oszacowania wynosi 91 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 625,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BPH SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 12 10600076 0000 3280 0004 8038.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33620957
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne