Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa sól, lubuskie
Cena
488 925 zł
Numer ogłoszenia
33621172
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Długa

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk
(tel. 683766112) ogłasza, że:

* dnia 24-05-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Sol
przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja
wieczystego użytkowania gruntu
i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonej: 67-100
Nowa Sól, ul. Składowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział
V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
ZG1N/00059586/4.
Przedmiotem licytacji jest wieczyste użytkowanie nieruchomości i
własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość oznaczona
ewidencyjnie jako działki nr 715/7 o pow. 0,0287 ha i dz. nr 715/8 o
pow. 0,2845 ha. Teren uzbrojony jest w sieć: wodną, kanalizacyjną,
energetyczną i gazową. Działka nr 715/7 posiada kształt zbliżony do
prostokąta ze ściętym narożnikiem przy wjeździe na teren kompleksu. Jest
zabudowana budynkiem administracyjnym. Działka nr 715/8 położona jest w
głębi. Dostęp do niej zapewniony jest przez działkę nr 715/9 na której
ustanowiona została bezpłatna służebność przechodu i przejazdu. Od
strony północnej graniczy z działką nr 715/7. Jest zabudowana budynkiem
usługowo-magazynowym i wiatą. Za budynkiem usługowo-magazynowym
urządzono plac magazynowy, ogrodzony.
Wieczyste użytkowanie gruntu i własność budynków stanowiących odrębną
nieruchomość oszacowano na kwotę: 651 900,00 zł
w tym : wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu
93 500,00 zł
wartość prawa własności zabudowy
558 400,00 zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
488 925,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 190,00 zł

* dnia 24-05-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej
Soli przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości należącej w udziałach po 1/2 do dłużników, dla
której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze KW ZG1N/00039820/1 położonej: 67-106 Otyń,
Osiedle Nad Ochlą nr 29.
Nieruchomość położona jest na osiedlu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Działka oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 571/32 o
powierzchni 0,0715 ha. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny
jednorodzinny. Za budynkiem mieszkalnym w głębi znajduje się mały ogród
urządzony w zieleni i oczko wodne. Pozostała część działki jest
niezabudowana i stanowi ogród przydomowy. Działka od frontu ogrodzona
jest z prętów stalowych, natomiast od zaplecza ogrodzenie drewniane na
słupkach i cokole betonowym. Budynek mieszkalny jest budynkiem
jednorodzinnym parterowym, z poddaszem użytkowym- rok budowy 2001.
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego z garażem ujawniona w księdze
wieczystej wynosi: 139,20 m2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 330 000,00 zł
w tym: wartość zabudowy 301 000,00 zł
wartość gruntu 29 000,00 zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247
500,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł

Licytant zgodnie z art. 962 § 1 kpc powinien wpłacić rękojmię
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BGŻ BNP
Paribas S.A. 77 20300045 1110 0000 0405 8460 lub w kancelarii
komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem
organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim
zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym
podpisem.
33621172
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne