Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp.

lubuskie, Zbąszynek, dąbrówka wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zbąszynek, dąbrówka wlkp., lubuskie
Powierzchnia
6 200 m2
Cena
8 175 zł
Numer ogłoszenia
33622619
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 778/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00053621/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, rolnej, niezabudowanej , należącej do dłużnika, położonej: 66-210 Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp.,
składającej się z działek nr 502/1, 502/2, 503, 524 o łącznej powierzchni 4,58 ha , dla której Sąd
Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
ZG1S/00053621/4. Działki nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego, w studium przeznaczone są jako tereny rolnicze.
1)godz. 10:20
działka nr 502/1 o pow. 0,61 ha nieogrodzona, niezabudowana, , posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁIII.
suma oszacowania 10.800,00 zł
suma wywołania 8.100,00 zł
rękojmia 1.080,00 zł
2)godz. 10:30
działka nr 502/2 o pow. 0.62 ha nieogrodzona, niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁIII.
suma oszacowania 10.900,00 zł
suma wywołania 8.175,00 zł
rękojmia 1.090,00 zł
3)godz. 10:40
działka nr 503 o pow. 1.21 ha nieogrodzona, niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁII-1,20ha, WŁIII-0,01 ha.
suma oszacowania 21.400,00 zł
suma wywołania 16.050,00 zł
rękojmia 2.140,00 zł
4)godz. 10:50
działka nr 524 o pow. 2.14 ha nieogrodzona, niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁIII-0,92 ha, ŁIV-1,18 ha, WŁIV-0,03 ha
suma oszacowania 37.800,00 zł
suma wywołania 28.350,00zł
rękojmia 3.780,00 zł
Ceny wywołania są równe 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 778/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
UWAGA!
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna i nabywca nieruchomości musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33622619
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne