Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp.

lubuskie, Zbąszynek, dąbrówka wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zbąszynek, dąbrówka wlkp., lubuskie
Powierzchnia
21 400 m2
Cena
28 350 zł
Numer ogłoszenia
33622619
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 778/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00053621/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, rolnej, niezabudowanej , należącej do dłużnika, położonej: 66-210 Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp.,
składającej się z działek nr 502/1, 502/2, 503, 524 o łącznej powierzchni 4,58 ha , dla której Sąd
Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
ZG1S/00053621/4. Działki nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego, w studium przeznaczone są jako tereny rolnicze.
1)godz. 10:20
działka nr 502/1 o pow. 0,61 ha nieogrodzona, niezabudowana, , posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁIII.
suma oszacowania 10.800,00 zł
suma wywołania 8.100,00 zł
rękojmia 1.080,00 zł
2)godz. 10:30
działka nr 502/2 o pow. 0.62 ha nieogrodzona, niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁIII.
suma oszacowania 10.900,00 zł
suma wywołania 8.175,00 zł
rękojmia 1.090,00 zł
3)godz. 10:40
działka nr 503 o pow. 1.21 ha nieogrodzona, niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁII-1,20ha, WŁIII-0,01 ha.
suma oszacowania 21.400,00 zł
suma wywołania 16.050,00 zł
rękojmia 2.140,00 zł
4)godz. 10:50
działka nr 524 o pow. 2.14 ha nieogrodzona, niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowi łąkę-klasa użytku ŁIII-0,92 ha, ŁIV-1,18 ha, WŁIV-0,03 ha
suma oszacowania 37.800,00 zł
suma wywołania 28.350,00zł
rękojmia 3.780,00 zł
Ceny wywołania są równe 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 778/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
UWAGA!
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna i nabywca nieruchomości musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33622619
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne