Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 12 i 14

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stawowa 12 i 14, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
2 375 m2
Cena
312 450 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-05-2017
Numer ogłoszenia
33622256
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.05.2017 r. o godz. 14.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Mileny Fedder, Anity Urbańskiej, Pawła Januchowskiego, Jacka Januchowskiego, położonej: 85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 12 i 14, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001300/7. Nieruchomość gruntowa stanowiąca przedmiot prawa własności, zabudowana, działki ewidencyjne nr 47 i 48/3 o łącznej powierzchni 0,2375 ha, położona przy ul. Stawowej 12 i 14 w Bydgoszczy, gmina Miasto Bydgoszcz, powiat Miasto Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, będąca współwłasnością osób fizycznych. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, w tym poddasze użytkowe, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 159,70 m kw., wybudowanym na początku XX w. (w latach 1900-1910), modernizowanym w latach 1998-1999. Stan techniczno-użytkowy przeciętny. Na nieruchomości znajduje się zespół budynków garażowo-magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 130,00 m kw., oraz fundamenty budynku jednorodzinnego wolnostojącego.
Suma oszacowania wynosi 416 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 450,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 660,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 25 2030 0074 5109 0000 2122 5013
albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 10.05.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 5.05.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15.
W kancelarii komornika sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33622256
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne