Ogłoszenie

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń znajdujących się na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Kołobrzeg, zachodniopomorskie
Powierzchnia
111 m2
Cena
8 547 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-05-2017
Numer ogłoszenia
33623396
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
78-100 Kołobrzeg
Ulica
Łopuskiego

SzczegółyDYREKTOR
REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU
na podstawie uchwały nr 523/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 03 kwietnia 2017 roku
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

przetarg PISEMNY nieograniczony
NA DZIERŻAWĘ
pomieszczeń o powierzchni 111 m2 znajdujących się na terenie Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg na okres 5 lat.
PRZEDMIOT PRZETARGU:
Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 111 m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności medycznej /apteka ogólnodostępna/
PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY JEST POMIESZCZENIE O POW. 111 M2, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYSOKIM PARTERZE BUDYNKU SZPITALA, BLOK D, W KOŁOBRZEG 78-100, PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 31-33. LOKAL ZNAJDUJE SIĘ W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ SZPITAL JEST PRAWNYM UŻYTKOWNIKIEM, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W KOŁOBRZEGU PROWADZI KW O NR KO1L/00030668/4 - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA DZIAŁKA NR DZIAŁKA NR 52/3, O POWIERZCHNI 0,4595 HA, OBRĘB 11.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I WYMAGANIA ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH
Z POSTĘPOWANIEM MOŻNA UZYSKAĆ W POKOJU NR 11 , UL. ŁOPUSKIEGO 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG, TELEFON (094) 35 30 262 ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZPITALA: HTTP://SZPITAL.KOLOBRZEG.PL/
I HTTP://BIP.SZPITAL.KOLOBRZEG.PL/
MINIMALNA STAWKA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA 1 M2 POWIERZCHNI LOKALU WYNOSI 77 ZŁ. PRZEWIDYWANY OKRES ZAWARCIA UMOWY - 5 LAT.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W REGIONALNYM SZPITALU W KOŁOBRZEGU, UL. ŁOPUSKIEGO 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG, POKÓJ NR 11 (DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) - DO DNIA 07 CZERWCA 2017 ROKU DO GODZINY 1200.
OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU O GODZINIE 1300 W REGIONALNYM SZPITALU W KOŁOBRZEGU - SALA KONFERENCYJNA 04.
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST WNIESIENIE W TERMINIE PRZEWIDZIANYM DLA ZŁOŻENIA OFERTY WADIUM W WYSOKOŚCI 25.641,00 ZŁOTYCH NA RACHUNEK BANKOWY REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NR 30 1160 2202 0000 0000 6174 7845 PROWADZONY W BANKU MILLENNIUM S.A. DOWÓD WNIESIENIA WADIUM NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY.
REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU MA PRAWO ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT.
33623396
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne