Ogłoszenie

Działki nr 2235/12 i 2236/1

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szpitalna 30, Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
1 096 m2
Cena
650 000 zł
Numer ogłoszenia
33623595
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek
nr 2235/12 i 2236/1 o łącznej pow. 1069m2. położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, objętej księgami wieczystymi KR1O/00075777/7 i KR1O/00037424/0. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo - usługowym ( o pow. użytkowej 331,60 m2 ) , garażami ( o pow. użytkowej 47,18m2) i budynkiem gospodarczym ( o pow. 28,57 m2).
Budynek biurowo-usługowy wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, gazową, oraz centralnego ogrzewania zasilanego z kotła gazowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb. " 02 MU" opisanym jako :
" tereny zabudowy wielofunkcyjnej " - zabudowa mieszkalna wielorodzinna, zabudowa usługowa - obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, zabudowa usługowa - obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych oraz usługi wbudowane w zakresie : usług handlu, gastronomii rzemiosła usługowego , obsługi finansowej . Dostęp do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez ustanowienie służebności drogowej (do ul. Szpitalnej).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 650.000,00 zł
( słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 130.000,00 zł do dnia 08.06.2017r. włącznie , na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2017r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207 , zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.ploraz www.bip.malopolska.pl / umigolkuszw dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33623595
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne