Ogłoszenie

Pierwsza licytacja udziału w nieruchomości

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
31 m2
Cena
31 500 zł
Numer ogłoszenia
33621443
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
pl. Wolności

SzczegółyKm 674/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00018882/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 10:10 w budynku
Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Krasińskiego 9c/5,składającej się z dwóch pokoi,
kuchni, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 31 m2 oraz piwnicy 2,41 m2. Do lokalu przynależy
udział w wysokości 1/6 związany z użytkowaniem wieczystym oraz częściami budynku i urządzeniami , które
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu mieszkalnego. Lokal wyposażony jest w instalacje :
wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, CO i CW -piec własny nie działa.
Dla wyżej opisanego lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00018882/4 .
Suma oszacowania udziału 1/2 nieruchomości wynosi 42.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 31.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.200,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 674/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie
Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33621443
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne