Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Świebodzinie

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
50,2 m2
Cena
54 225 zł
Numer ogłoszenia
33625330
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKM 676/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00043715/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski 6838227-81 wew.24 na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-200 Świebodzin, oś.Łużyckie 3d/9, Świebodzin, składającej sie z 3
pokoi , kuchni, przedpokoju, łazienki, wc o pow. użytkowej 50,20 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow.
3,9m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, c.o. i c.w.
-ogrzewanie spółdzielcze. Do lokalu mieszkalnego przynależy udział związany z własnością lokalu wynoszący
196/10000 części , który stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz wspólne części i urządzenia
budynku. Dla wyżej opisanego loklu Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00043715/7.
Suma oszacowania udziału 1/2 nieruchomości wynosi 72.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 54.225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.230,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 676/13 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie
Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33625330
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne