Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 8

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Niedźwiedzia 18/8, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
41,5 m2
Cena
217 760 zł
Numer ogłoszenia
33626106
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
pl. Teatralny 8 pok.10
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz

SzczegółySygn. akt KM 2424/15
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.05.2017 o godz. 12.00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Świebodzka 5, sala nr 209, odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Niedźwiedzia 18/8
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00266480/0 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 489/100000.
Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem 8, usytuowany na drugim piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, klatka numer 18, położonym przy ulicy Niedźwiedziej we Wrocławiu.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,50 m2, w skład lokalu wchodzą dwa pokoje, łazienka, WC, kuchnia i korytarz.
Nadto lokal posiada balkon oraz piwnicę o pow. 1,36 m2. Zakresem opisu i oszacowania jest prawo własności do lokalu mieszkalnego oraz udział związany z własnością lokalu, który wynosi 489/100000.
Lokal mieszkalny oznaczony numerem 8 usytuowany jest na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym, klatka numer 18, położonym we Wrocławiu przy ulicy Niedźwiedziej (działka numer 6/14, arkusz 11, obręb Popowice). Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym wieloklatkowym wzniesionym w technologii tradycyjnej. Na poziomie "-1" budynku znajdują się komórki lokatorskie. Budynek ma 11 pięter. Na każdym piętrze znajdują się trzy lokale. Dostęp do zaplecza bytowego i usług niezbędnych dla potrzeb życiowych jest dobry jak dla tego typu miasta. Szlaki komunikacji pieszej i samochodowej przed budynkiem są utwardzone. Teren działki zagospodarowany poprzez zieleń niską. Stan ogólny budynku jest dobry. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,50 m2. Lokal posiada balkon. Lokal nadto posiada piwnicę o pow. 1,36 m2. Na tę powierzchnię użytkową składają się następujące pomieszczenia: WC, łazienka, przedpokój, kuchnia i dwa pokoje. Wysokość lokalu ok. 2,50 m. Ogrzewanie lokalu z sieci. Ciepła woda użytkowa z sieci. Lokal posiada dostęp do wszystkich mediów. Mieszkanie rozkładowe. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto: 217.760,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 163.320,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 21.776,00 zł, na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 10.05.2017 r. w godzinach od 10.00 do 10.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, 50-051 Wrocław, pl Teatralny 1/3, tel. (71) 788 64 38.
33626106
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne