Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości.

świętokrzyskie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bełchatów, świętokrzyskie
Powierzchnia
39 998 m2
Cena
3 786 983 zł
Numer ogłoszenia
33627498
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Węglowa 5

SzczegółyOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5
Oddział Elektrociepłownia Kielce 25-668 Kielce; ul. Hubalczyków 30

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
łącznie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki o nr ewid. 3/18, 3/20, 5/5, 5/70, 5/72 o łącznej powierzchni 39 998m2.
cena wywoławcza netto wynosi: 3 786 983 zł.
Ww. działki położone są w Kielcach w obrębie 0005.
Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla działek nr: 3/18, 3/20, 5/5, 5/70, 5/72 księgę wieczystą nr KI1L/00051675/1.
Gminie Kielce przysługuje prawo pierwokupu ww. działek.
Licytacja odbędzie się w dniu 09-05-2017r. o godz. 1100,
w siedzibie Oddziału Elektrociepłownia Kielce, ul. Hubalczyków 30 w Kielcach.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 378 698 zł.
na konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Kielcach nr 26 1240 1372 1111 0010 1653 0327.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający licytację nie podpisze umowy.
Kwota minimalnego postąpienia w licytacji wynosi: 37 900 zł.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży dostępne są na stronie internetowej:
Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze./ Przetargi na sprzedaż i wynajem"
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce, ul. Hubalczyków 30 w Kielcach oraz telefonicznie: 041 368 40 41 wew. 2032.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33627498
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne