Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 10

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Maczka 2B, Oleśnica, dolnośląskie
Powierzchnia
48,51 m2
Cena
211 000 zł
Numer ogłoszenia
33627703
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Ryszarda Cupał

SzczegółySygn. akt KM 13/14 i inne
O B W I E S Z C Z E N I E
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Ryszarda Cupał - Monika Machnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 maja 2017r (środa) o godz 11:15 w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy, sala nr 24 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny nr 10 oraz udział związany z własnością lokalu w wysokości 113/10000, położony w Oleśnicy, przy ul. Maczka 2B, dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1E/00087581/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 211.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 158.250,00 zł.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 10, który położony jest na trzecim piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Oleśnicy przy ulicy Maczka 2B. Budynek pięciokondygnacyjny, wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełni funkcję mieszkalną. Dojazd od zespołu budynków drogą asfaltową. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne. Wejście do lokalu z wewnętrznej klatki schodowej. Lokal według księgi wieczystej składa się z następujących pomieszczeń: pokój dzienny, pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,51m2, dodatkowo do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 2,80m2.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Ryszarda Cupał - Moniki Machnik :
Bank Zachodni WBK SA 1 O/Oleśnica 41 1090 2415 0000 0001 2247 9496 .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 04 maja 2017r (czwartek) od godziny 12:00 do godziny 12:30, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, Oleśnica, ul. Kilińskiego 4b/1 pok.2, tel. (71) 757 08 60.
33627703
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne