Ogłoszenie

Licytacja działki

lubuskie, Szczaniec, wilenko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczaniec, wilenko, lubuskie
Powierzchnia
4 100 m2
Cena
10 350 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-05-2017
Numer ogłoszenia
33628920
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 2330/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00015854/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel.6838227-81 na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26.05.2017 r. w budynku Sądu Rejonowego w
Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: Wilenko ,66-225 Szczaniec, składającej się obecnie z 3 działek o
numerach
237, 232/1, 233, dla których Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW ZG1S/00015854/8.
1) godz: 09:10
działka nr 232/1 o powierzchni 0.4100 ha , położona obręb Wilenko, nieogrodzona i niezabudowana , stanowi
łąkę , użytki klasy ŁIV-0,40ha, W-ŁIV-0,01ha, posiada dostęp do drogi publicznej, gminnej. Działka
została wydzierżawiona z wpisem do ewidencji gruntów.
suma oszacowania 13.800,00 zł, suma wywołania 10.350,00 zł , rękojmia 1.380,00 zł
Wartość prawa zobowiązaniowego za okres 12 miesięcy wynosi 300,00 zł
2) godz: 09:20
działka nr 233 o powierzchni 1.7700 ha , położona obręb Wilenko, nieogrodzona i niezabudowana , stanowi
grunty orne, łąkę -użytki klasy RV-0,53ha, RVI-0,08ha, ŁIV-1,14ha, W-ŁIV-0,02ha, posiada dostęp do
drogi publicznej, gminnej. Działka została wydzierżawiona z wpisem do ewidencji gruntów.
suma oszacowania 59.500,00 zł, suma wywołania 44.625,00 zł , rękojmia 5.950,00 zł
Wartość prawa zobowiązaniowego za okres 12 miesięcy wynosi 1.200,00 zł
3) godz. 9:30
działka nr 237 o powierzchni 0.6800 ha, położona obręb Wilenko, gmina Szczaniec , stanowiąca siedlisko
zabudowane : budynkiem mieszkalnym , budynkiem inwentarsko-gopsodarczym, budynkiem do remontu,
ogrodzeniem, zbiornikiem bezodpływowym ( szambo) na obszarze o pow. 0.4100 ha, pozostała część działki o
pow. 0.2700 ha jest niezabudowana.
Budynek mieszkalny jest to obiekt jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym , mieszkalnym , częściowo
podpiwniczony. Parter o powierzchni użytkowej 105,50 m2 (kuchnia, pokój, łazienka, pomieszczenie
gospodarcze) Piętro -poddasze użytkowe o powierzchni 59,30 m2( 3 pokoje, łazienka, garderoba, korytarz)
Budynek wyposażony w instalacje : elektryczną, wod-kan ( z ujeciem własnym), kanalizacji sanitarnej
(szambo dwukomorowe) ogrzewanie CO zdewastowane ( brak pieca i części rur do obsługi CO).
Budynek inwentarsko-gospodarczy jest to budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny o pow. użytkowej
71,50 m2 , nie posiada żadnych instalacji, wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze.
Budynek do remontu -murowany z cegły, jednokondygnacyjny, brak stropu, posadzek oraz stolarki okiennej i
drzwiowej, powierzchnia użytkowa 99,00 m2, nieużytkowany.
Działka ogrodzona, od frontu pyty betonowe na słupkach betonowych osadzonych w gruncie. Od frontu
działki ogrodzenie na całej długości jest ustawione w głąb 2 m w działce nr 229 ( droga) która jest
własnością Skarbu Państwa. Na działce znajdują się drzewa i krzewy ozdobne, teren zaniedbany . Budynek
niezamieszkały.
suma oszacowania 268.000,00 zł, suma wywołania 201.000,00 zł , rękojmia 26.800,00 zł
Ceny wywołania są równe 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2330/12, albo gotówką w siedzibie kancelarii w
Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz
wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
UWAGA!
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna i nabywca nieruchomości musi odpowiadać wymogom
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33628920
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne