Ogłoszenie

Licytacja działki

lubuskie, Szczaniec, wilenko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczaniec, wilenko, lubuskie
Powierzchnia
201 000 m2
Cena
44 625 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-05-2017
Numer ogłoszenia
33628920
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 2330/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00015854/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel.6838227-81 na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26.05.2017 r. w budynku Sądu Rejonowego w
Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: Wilenko ,66-225 Szczaniec, składającej się obecnie z 3 działek o
numerach
237, 232/1, 233, dla których Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW ZG1S/00015854/8.
1) godz: 09:10
działka nr 232/1 o powierzchni 0.4100 ha , położona obręb Wilenko, nieogrodzona i niezabudowana , stanowi
łąkę , użytki klasy ŁIV-0,40ha, W-ŁIV-0,01ha, posiada dostęp do drogi publicznej, gminnej. Działka
została wydzierżawiona z wpisem do ewidencji gruntów.
suma oszacowania 13.800,00 zł, suma wywołania 10.350,00 zł , rękojmia 1.380,00 zł
Wartość prawa zobowiązaniowego za okres 12 miesięcy wynosi 300,00 zł
2) godz: 09:20
działka nr 233 o powierzchni 1.7700 ha , położona obręb Wilenko, nieogrodzona i niezabudowana , stanowi
grunty orne, łąkę -użytki klasy RV-0,53ha, RVI-0,08ha, ŁIV-1,14ha, W-ŁIV-0,02ha, posiada dostęp do
drogi publicznej, gminnej. Działka została wydzierżawiona z wpisem do ewidencji gruntów.
suma oszacowania 59.500,00 zł, suma wywołania 44.625,00 zł , rękojmia 5.950,00 zł
Wartość prawa zobowiązaniowego za okres 12 miesięcy wynosi 1.200,00 zł
3) godz. 9:30
działka nr 237 o powierzchni 0.6800 ha, położona obręb Wilenko, gmina Szczaniec , stanowiąca siedlisko
zabudowane : budynkiem mieszkalnym , budynkiem inwentarsko-gopsodarczym, budynkiem do remontu,
ogrodzeniem, zbiornikiem bezodpływowym ( szambo) na obszarze o pow. 0.4100 ha, pozostała część działki o
pow. 0.2700 ha jest niezabudowana.
Budynek mieszkalny jest to obiekt jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym , mieszkalnym , częściowo
podpiwniczony. Parter o powierzchni użytkowej 105,50 m2 (kuchnia, pokój, łazienka, pomieszczenie
gospodarcze) Piętro -poddasze użytkowe o powierzchni 59,30 m2( 3 pokoje, łazienka, garderoba, korytarz)
Budynek wyposażony w instalacje : elektryczną, wod-kan ( z ujeciem własnym), kanalizacji sanitarnej
(szambo dwukomorowe) ogrzewanie CO zdewastowane ( brak pieca i części rur do obsługi CO).
Budynek inwentarsko-gospodarczy jest to budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny o pow. użytkowej
71,50 m2 , nie posiada żadnych instalacji, wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze.
Budynek do remontu -murowany z cegły, jednokondygnacyjny, brak stropu, posadzek oraz stolarki okiennej i
drzwiowej, powierzchnia użytkowa 99,00 m2, nieużytkowany.
Działka ogrodzona, od frontu pyty betonowe na słupkach betonowych osadzonych w gruncie. Od frontu
działki ogrodzenie na całej długości jest ustawione w głąb 2 m w działce nr 229 ( droga) która jest
własnością Skarbu Państwa. Na działce znajdują się drzewa i krzewy ozdobne, teren zaniedbany . Budynek
niezamieszkały.
suma oszacowania 268.000,00 zł, suma wywołania 201.000,00 zł , rękojmia 26.800,00 zł
Ceny wywołania są równe 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2330/12, albo gotówką w siedzibie kancelarii w
Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz
wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
UWAGA!
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna i nabywca nieruchomości musi odpowiadać wymogom
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33628920
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne