Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Racjonalizatorów 21/1

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Racjonalizatorów 21/1, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
39 m2
Cena
87 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-06-2017
Numer ogłoszenia
33634723
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego asesor komorniczy Damian Duczmal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
07.06.2017 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydziału Cywilnego mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Robert Meina położonego: 85-526 Bydgoszcz, Racjonalizatorów 21/1, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00073990/5. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 39,00 m2.
Suma oszacowania wynosi 117 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 700,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 41 2030 0074 5109 0000 2083 7016 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 06.06.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 29.05.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15.
W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz
z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33634723
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne