Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Dworcowej 5A/6

kujawsko-pomorskie, Solec kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dworcowa 5A/6, Solec kujawski, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
37,81 m2
Cena
84 375 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-06-2017
Numer ogłoszenia
33634712
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny (tel. 52 56 10 226) ogłasza, że dnia 01.06.2017 r. o godz. 11.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Anny Piotrowskiej (poprzednio Żbikowska) położonej Solec Kujawski, Dworcowa 5A/6,
dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW BY1B/00112374/7. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju
o łącznej powierzchni użytkowej 37,81 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne o powierzchni 2,41 m2 mieszczące się w piwnicy.
Suma oszacowania wynosi 112 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 375,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 250,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 18 2030 0074 5109 0000 2021 0616
albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 31.05.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 22.05.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15.
W kancelarii komornika sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33634712
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne