Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 29/1A

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gdańska 29/1A, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
113,14 m2
Cena
182 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-06-2017
Numer ogłoszenia
33637058
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 1.06.2017 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego położonego: 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 29/1 A, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00063119/3
oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego 113/1011 części
w nieruchomości nr KW BY1 B/00043414/5.
Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalno-usługowego, zajmuje całą kondygnację oficyny. Budynek został wybudowany w 1910 r. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. W skład lokalu o powierzchni użytkowej 113,14 m2 wchodzą: trzy pokoje, dwie kuchnie, dwie łazienki, w.c. i przedpokój.
Suma oszacowania wynosi 243 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 942/16, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 47, VI p. nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg.
Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 24.05.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11.00 do 11.30.
33637058
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne