Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 5

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tadeusza Boya-Żeleńskiego 5, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
76 m2
Cena
175 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-06-2017
Numer ogłoszenia
33637128
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 1.06.2017 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego położonego: 85-167 Bydgoszcz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 5, dla którego Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00050722/9 oraz związanego z nim udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości wspólnej
BY1B/00007693/0.
Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny, wybudowany został w roku 1958. Jest to dom o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. W budynku tym zostały wyodrębnione dwa lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze, powierzchnia użytkowa wynosi 76,0 m2. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni, przedpokoju i werandy. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są: piwnica o powierzchni 17,2 m2, pomieszczenie pod schodami wejściowymi do budynku o powierzchni 1,3 m2 oraz piwnica pod werandą o powierzchni 10,0 m2.
Suma oszacowania wynosi 234 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 400,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 928/14 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone
do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 24.05.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 12.00 do 12.30.
33637128
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne