Ogłoszenie

I licytacja nieruchomości

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pawłowicka, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
43,15 m2
Cena
126 225 zł
Numer ogłoszenia
33637542
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej Jankowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
1 czerwca 2017 r. o godz. 11:30
w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ulicy Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną własność, położonego we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 110 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00110701/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 43,15 mkw położony jest na drugim piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i stanowi własność dłużników Rauchut Bogdan, Rauchut Wiesława

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  168.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 126.225,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.830,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 PKO BP S.A. I O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 7 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sygn. akt Km 405/15
33637542
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne