Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości.

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Siedlce, mazowieckie
Powierzchnia
131 m2
Cena
168 300 zł
Numer ogłoszenia
33638208
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-100 Siedlce
Ulica
Brzeska 97

SzczegółySyndyk Masy Upadłości "KOMBUDEX" Inżynieria Drogowa S.A. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 97 ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy).
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Siedlce ul. Brzeska 97 w skład której wchodzi:
lokal użytkowy o powierzchni 131,15 m2.
piwnica o powierzchni 22,89m2.
Lokal stanowi odrębna własność.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SI1S/0058429/4, SI1S/00110046/8, SI1S/00110047/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach.
Wartość nieruchomości została ustalona na cenę nie niższą jak 168 300,00 zł netto (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100). Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto "KOMBUDEX" Inżynieria Drogowa S.A. z siedzibą w Siedlcach, ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1953 1000 0023 5591 8968, wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości ceny wywoławczej z dopiskiem "wadium Przetarg - KOMBUDEX" w terminie do dnia 26 maja 2017 roku. Oferty w formie pisemnej należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Siedlcach V Wydział Gospodarczy, ul. Kazimierzowska 31A, najpóźniej do dnia 26 maja 2017 roku. Oferty należy składać w zalakowanej lub w inny sposób zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, opisanej w następujący sposób: "Przetarg Oferta - KOMBUDEX - sygn. akt V GUp 1/14 - Siedlce"
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu sądowym pod nadzorem sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Siedlcach V Wydział Gospodarczy przy ul. Kazimierzowska 31A w dniu 01 czerwca 2017 roku o godz. 14:30.
Regulamin przetargu znajduje się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach V Wydział Gospodarczy, ul. Kazimierzowska 31A oraz w Biurze Syndyka w Siedlcach, ul. Brzeska 97.
Z przedmiotem przetargu oraz regulaminem można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Syndykiem, tel. 608-361-204 lub 25/632-38-50.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33638208
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne