Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki zabidowanej położonej w Choszcznie

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Choszczno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
1 291 m2
Cena
813 525 zł
Numer ogłoszenia
33640004
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
Nadbrzeczna

SzczegółyStarosta Choszczeński
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1C/00030962/7, stanowiąca działkę nr 659 o powierzchni 0,1291 ha, oznaczona użytkiem Bi, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno przy ul. Wyzwolenia 2, zabudowana budynkiem administracyjnym (stara komenda policji), budynkami magazynowymi i garażowymi .
Budynek administracyjny 2- kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 1387,50 m˛; w zabudowie z:
- budynkami magazynowymi : 2 sztuki, 1 - kondygnacyjne, powierzchnia użytkowa 43,50 m˛
- budynkiem garażowym 6- boksowym, 1- kondygnacyjnym, powierzchnia użytkowa 127,50 m˛
Budynek garażowy 1- boksowy, wolnostojący, 1- kondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 22,40 m˛.
2. Cena nieruchomości : 813 525,00 zł (słownie: osiemset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 24.07.2017 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 14 w pokoju nr 4 , o godzinie 10şş.
Nieruchomość była przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 03.04. 2017 r.
4. Wysokość wadium: 82 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Wadium płatne w pieniądzu do dnia 17.07.2017 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Choszcznie PKO BP S.A 80 1020 4867 0000 1502 0007 9749. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Choszcznie (www.powiatchoszczno.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Choszcznie (www.spow.choszczno.bip.net.pl) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Niedziałkowskiego 14, pokój nr 7 w godzinach od 7łş do 15łş (poniedziałek - piątek), tel. 095 765 7014 wew. 14.
33640004
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne