Ogłoszenie

Działka nr 1378/3

dolnośląskie, Dzierżoniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świdnicka, Dzierżoniów, dolnośląskie
Powierzchnia
4 805 m2
Cena
640 000 zł
Numer ogłoszenia
33641024
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Dzierżoniów

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu.
Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Dolny przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. KW Nr SW1D/00052881/0.
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI- 1378/3 obręb Dolny o powierzchni 4805 m2
CENA WYWOŁAWCZA netto - 640 000,00 zł
PRZEZNACZENIE netto - zabudowa usługowa
TERMIN PRZETARGU - 19.07.2017r. o godz. 11:00
MIEJSCE - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)
WADIUM - 64 000,00 zł. należy wpłacić na konto Nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 14.07.2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Dzierżoniowa, Rynek 1. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej http://um.dzierzoniow.pl- przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.dzierzoniow.ploraz w Referacie Geodezji Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 074 645-08-71.
33641024
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne