Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Zabór

lubuskie, Zabór

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabór, lubuskie
Powierzchnia
153 m2
Cena
18 037,5 zł
Numer ogłoszenia
33642786
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-034 Zielona góra
Ulica
Boh. Westerplatte

SzczegółyKm 2952/14
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz (tel. 0 68 324 61 95)
ogłasza, że: dnia 19-06-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego
siedzibę przy Zielona Góra, Pl.Słowiański 2 w sali nr ustalonej w dniu licytacji, odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości stanowiącej :
wydzielona geodezyjnie część nieruchomości KW ZG1E/00105835/4-działki:
-dz. 553/1, powierzchnia: 153m.kw.; teren urządzeń elektrycznych (transformator przy stacji
S-2422 na słupach z rozdzielnią 0,4 kW),
-dz. 553/2, powierzchnia: 509m.kw., powierzchnia obszaru dyspozycyjnego: 354m.kw.; działka pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ze znacznie ograniczoną strefą zabudowy (strefa linii
energetycznej),
-dz. 553/3, powierzchnia: 560m.kw.; działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z
ograniczoną o 34m.kw. strefą zabudowy (strefa linii energetycznej; północno-zachodnie naroże
działki). Działki mają kształt zbliżony do prostokąta, wszystkie działki posiadają dostęp do drogi;
przy czym realnie drogi te nie są jeszcze urządzone.
Teren na którym położone są działki, jest terenem niezagospodarowany i zróżnicowanym
wysokościowo który jest uzbrojony w instalacje wodociągową i kanalizacyjną (przebiega ona
wzdłuż ul. Gronowej) oraz elektryczną (przebiega ona w ul. Toskańskiej). Poszczególne działki nie
posiadają indywidualnych przyłączy.
położonej:
66-003 Zabór,
dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E 105835/4 [NKW: ZG1E/00105835/4].
Suma oszacowania wynosi 24 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
18 037,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 2 405,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez powiadomienia.
Komornik Sądowy
mgr Norbert Piskorz
33642786
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne