Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji 6/8 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Żytniej 6

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żytnia 6, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
922 m2
Cena
180 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-07-2017
Numer ogłoszenia
33655598
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-064 Bydgoszcz
Ulica
Chodkiewicza 14/5
Nr telefonu
523493213
Email
bydgoszcz8@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz-komornik.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2017 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05 odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
6/8 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 85-356 Bydgoszcz, ul. Żytnia 6,
dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00014719/1
Nieruchomość położona jest w dzielnicy Miedzyń. Obszar stanowi jedna działka powstała po podziale ujętym w Postanowieniu Sądu sygn. II Ns 1446/12 nr 64/2 o powierzchni 0,0922 ha. Działka w kształcie zbliżonym do czworoboku. Na działce znajduje się budynek mieszkalny z garażem (wschodni) - budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z kotłownią i garażem w części podpiwniczonej, z dachem częściowo masywnym, częściowo drewnianym krytym papą. Budynek wg oświadczenia powstał z rozbudowy budynku gospodarczego w części podpiwniczonego wybudowanego w 1970 r. i rozbudowanym w 1985 r. Budynek ogrzewany centralnie z pieca na opał stały. Wyposażony w instalację wodociągową miejską, kanalizację sanitarną z szambem, instalację elektryczną, gaz sieciowy niepodłączony.
Łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi wg pomiaru 86,6 m2, podpiwniczenie 29,7 m2. Część budynku północnego - budynek mieszkalny parterowy z dachem dwuspadowym został podzielony granicą nieruchomości w ten sposób, że w wydzielonej części południowej brak dostępu do poddasza. Część południowa niepodpiwniczona, rozbudowana przybudówką parterową z dachem płaskim obłożoną sidingiem. Pomieszczenia te są zawilgocone, bez sprawnej instalacji, bez podłóg, bez drzwi, okna stare drewniane. Wg pomiarów powierzchnia wynosi
72,5 m2. Budynek gospodarczy - murowany, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim o konstrukcji masywnej,
bez instalacji. Składa się z dwóch pomieszczeń o wysokości 2,33 m. Powierzchnia wynosi 18,9 m2
Suma oszacowania wynosi 270 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 27 000,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy 50 1020 1462 0000 7802 0302 3033
lub w kasie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 14/5
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W dniu 17.07.2017 r. w godz. 11.40-12.00 można oglądać nieruchomość.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika
w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 14/5 w godz. 9.00-14.00 (52 349 32 13) można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania, operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lokalu od egzekucji. Użytkowanie, służebności prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33655598
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne