Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji 4/18 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Dr. Potockiego Stanisława 1/22

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dr. Potockiego Stanisława 1/22, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
42,35 m2
Cena
39 375 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-07-2017
Numer ogłoszenia
33655580
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-064 Bydgoszcz
Ulica
Chodkiewicza 14/5
Nr telefonu
523493213
Email
bydgoszcz8@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz-komornik.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2017 r. o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05 odbędzie się
I LICYTACJA
4/18 niewydzielonej części lokalu, 7/18 niewydzielonej części lokalu,
7/18 niewydzielonej części lokalu położonego: 85-309 Bydgoszcz, ul. Dr. Potockiego Stanisława 1/22, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088456/8
Lokal usytuowany jest w budynku na osiedlu mieszkaniowym Górzyskowo. Budynek jest całkowicie podpiwniczony (przeznaczenie na boksy garażowe, miejsca parkingowe i piwnice) oraz ogrodzony z wjazdem otwieranym automatycznie.
Lokal ma powierzchnię 42,35 m2, znajduje się na 2. piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i korytarza. Mieszkanie posiada balkon, jest wyposażone w instalację elektryczną, wodę, gaz, kanalizację, co, cw. Do lokalu
przynależy piwnica o powierzchni 2,32 m2. Każdorazowym właścicielom lokalu nr 22 przysługuje udział we własności
nieruchomości objętej księgą wieczystą BY1B/00069411/2 w wysokości 4767/778727 w części wspólnej, którą stanowi
grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania 4/18 części wynosi 52 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 39 375,00 zł; licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 250,00 zł (dot. 4/18 części).
Suma oszacowania 7/18 części wynosi 91 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 68 925,00 zł; licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 190,00 zł (dot. 7/18 części).
Suma oszacowania 7/18 części wynosi 91 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 68 925,00 zł; licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 190,00 zł (dot. 7/18 części).
(łączna wartość oszacowania trzech części wynosi 236 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 225,00 zł; rękojmia 23 630,00 zł)
w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy 50 1020 1462 0000 7802 0302 3033 lub w kasie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 14/5 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu 17.07.2017 r. w godz. 11.00-11.15 można oglądać lokal. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika
w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 14/5 w godz. 9.00-14.00 (52 349 32 13) można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania, operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lokalu od egzekucji.
Użytkowanie, służebności prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
33655580
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne