Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 54/20, położonej w Malborku przy ul. Gen. Hallera

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gen. Hallera, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
2 230 m2
Cena
412 200 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-08-2017
Numer ogłoszenia
33657912
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA MIASTA MALBORKA
Burmistrz Miasta Malborka ogłasza w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10.30 trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 14 miasta Malborka przy ul. Gen. Hallera:
l.p.
Nr działki
pow.
KW
cena wywoławcza brutto ( w tym VAT 23%)
1
54/23
0.2724 ha
GD1M/00066263/0
522 900 zł
2
54/20
0.2230 ha
GD1M/00066263/0
412 200 zł
Warunki nabycia nieruchomości:
1. wadium w kwocie - 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 18 sierpnia 2017 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w Banku BPH SA. O/Malbork nr 87-10600076-0000331000179282. Za datę zapłaty wadium uznaje się zaksięgowanie środków na koncie depozytowym Miasta Malborka.
2. przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku.
3. szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, i w zakresie zabudowy 431, 432).
4. Zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr XXX/310/13 Rady Miasta Malborka z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Zapolskiej, Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, Al. Armii Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku nieruchomości oznaczone są symbolem "7.MW" i "8MW" - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5. Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
6. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
33657912
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne