Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości.

podkarpackie, Jasło

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
----, Jasło, podkarpackie
Powierzchnia
3 134 m2
Cena
80 947 zł
Numer ogłoszenia
33658240
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-200 Jasło
Ulica
Sobieskiego 19

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny (tel. 13 448 36 80) ogłasza, że: dnia 18 lipca 2017 r. o godz. 10.45 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 3 w sali nr 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-204 Tarnowiec, gmina Tarnowiec, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 70601 [NKW: KS1J/00070601/6] stanowiącej działki numer ewidencyjny 702/2 (o powierzchni 0,0151 ha), 702/4 (o powierzchni 0,0513 ha) i 950 (o powierzchni 0,2470 ha) o powierzchni łącznej 0,3134 ha. Działki nr ewidencyjny 702/2 i 702/4 zabudowane są budynkiem mieszkalnym konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 85,00 m2
Suma oszacowania wynosi 107 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 947,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 793,00 zł w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Krośnie
40 1020 2964 0000 6602 0005 8701.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33658240
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne