Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 271/16, położonej w Malborku przy ul. Dalekiej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Daleka, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
1 881 m2
Cena
591 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-08-2017
Numer ogłoszenia
33660041
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiańskiego 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA MIASTA MALBORKA
Burmistrz Miasta Malborka ogłasza w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 6 miasta Malborka przy ul. Dalekiej:
l.p.Nr działkipow.KWcena wywoławcza brutto ( w tym VAT 23%)
1271/160.1881 haGD1M/00013575/4591 000 zł
Warunki nabycia nieruchomości:
1. wadium w kwocie - 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 24 sierpnia 2017 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w Banku BPH SA. O/Malbork nr 87-10600076-0000331000179282. Za datę zapłaty wadium uznaje się zaksięgowanie środków na koncie depozytowym Miasta Malborka.
2. przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku.
3. szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, i w zakresie zabudowy 431, 432).
4. Zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr 188/XXV/2004 Rady Miasta Malborka z dnia 08.07.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Al. Wojska Polskiego, Dalekiej, Dąbrowskiego, Toruńskiej i Andersa w dzielnicy Piaski nieruchomość jest oznaczona symbolem "UMN2/1" tereny usług medycznych, alternatywnie z mieszkaniem dla lekarza..
5. Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
6. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
33660041
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne