Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

wielkopolskie, Kijewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kijewo, wielkopolskie
Powierzchnia
6 463 m2
Cena
483 558 zł
Numer ogłoszenia
33658691
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Daszyńskiego

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Średzkiego o ogłoszeniu
drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych będących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntówPowierzchniaCena wywoławczaWadiumPrzeznaczenie w MPZP
41/142,4745 ha1.608.425 zł + VAT*
161.000 złCzęść objęta planem: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
droga dojazdowa wewnętrzna
teren trafostacji
Pozostała część: decyzja o warunkach zabudowy - parking dla samochodów
41/25
+ udział w wys. 485/10.000 w dz. 41/20
0,6463 ha
483.558 zł + VAT*
478.262 zł - cena działki nr 41/25
5.296 zł - cena udziału w działce nr 41/20
49.000 złTeren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
41/26
+ udział w wys. 484/10.000 w dz. 41/20
0,6452 ha482.728 zł + VAT*
477.448 zł - cena działki nr 41/26
5.280 zł - cena udziału w działce nr 41/20
49.000 złTeren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
41/27
+ udział w wys. 498/10.000 w dz. 41/20
0,6636 ha496.488 zł + VAT*
491.064 zł - cena działki nr 41/27
5.424 zł - cena udziału w działce nr 41/20
50.000 złTeren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów
41/200,6818 ha--Droga dojazdowa wewnętrzna
* Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.
Przetargi na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbędą się w dniu 14 września 2017 r., w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:
na działkę nr 41/14: o godz. 1000
na działkę nr 41/25: o godz. 1100
na działkę nr 41/26: o godz. 1200
na działkę nr 41/27: o godz. 1300
Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż w dniu 7 września 2017 r.
Działki objęte są umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 roku.
Działki nr: 41/20, 41/25, 41/26, 41/27 oraz przeważająca część działki nr 41/14 objęte są obowiązującym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VI/84/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Nr 88, poz. 2255 z dnia 15.06.2007 r.). Dla części działki nr 41/14 nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Zarząd Powiatu Średzkiego wystąpił do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z wnioskiem o zmianę wyżej opisanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu zwiększenia atrakcyjności przedmiotowego terenu.
Działki objęte są procedurą zmiany granic administracyjnych miasta Środa Wielkopolska, której celem jest włączenie w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska m. in. działek będących przedmiotem niniejszych przetargów.
Działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ww. działek zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XL/237/2010 z 25.05.2010 r. zmienionej uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXII/225/2016 z 10.10.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 203 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr 61 286 62 37.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).
STAROSTA
Marcin Bednarz
33658691
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne