Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

wielkopolskie, Kijewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kijewo, wielkopolskie
Powierzchnia
6 636 m2
Cena
496 488 zł
Numer ogłoszenia
33658691
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Daszyńskiego

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Średzkiego o ogłoszeniu
drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych będących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntówPowierzchniaCena wywoławczaWadiumPrzeznaczenie w MPZP
41/142,4745 ha1.608.425 zł + VAT*
161.000 złCzęść objęta planem: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
droga dojazdowa wewnętrzna
teren trafostacji
Pozostała część: decyzja o warunkach zabudowy - parking dla samochodów
41/25
+ udział w wys. 485/10.000 w dz. 41/20
0,6463 ha
483.558 zł + VAT*
478.262 zł - cena działki nr 41/25
5.296 zł - cena udziału w działce nr 41/20
49.000 złTeren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
41/26
+ udział w wys. 484/10.000 w dz. 41/20
0,6452 ha482.728 zł + VAT*
477.448 zł - cena działki nr 41/26
5.280 zł - cena udziału w działce nr 41/20
49.000 złTeren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
41/27
+ udział w wys. 498/10.000 w dz. 41/20
0,6636 ha496.488 zł + VAT*
491.064 zł - cena działki nr 41/27
5.424 zł - cena udziału w działce nr 41/20
50.000 złTeren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów
41/200,6818 ha--Droga dojazdowa wewnętrzna
* Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.
Przetargi na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbędą się w dniu 14 września 2017 r., w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:
na działkę nr 41/14: o godz. 1000
na działkę nr 41/25: o godz. 1100
na działkę nr 41/26: o godz. 1200
na działkę nr 41/27: o godz. 1300
Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż w dniu 7 września 2017 r.
Działki objęte są umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 roku.
Działki nr: 41/20, 41/25, 41/26, 41/27 oraz przeważająca część działki nr 41/14 objęte są obowiązującym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VI/84/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Nr 88, poz. 2255 z dnia 15.06.2007 r.). Dla części działki nr 41/14 nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Zarząd Powiatu Średzkiego wystąpił do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z wnioskiem o zmianę wyżej opisanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu zwiększenia atrakcyjności przedmiotowego terenu.
Działki objęte są procedurą zmiany granic administracyjnych miasta Środa Wielkopolska, której celem jest włączenie w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska m. in. działek będących przedmiotem niniejszych przetargów.
Działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ww. działek zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XL/237/2010 z 25.05.2010 r. zmienionej uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXII/225/2016 z 10.10.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 203 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr 61 286 62 37.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).
STAROSTA
Marcin Bednarz
33658691
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne