Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 18/7

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ogrodowa 18/7, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
38,68 m2
Cena
61 400 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-07-2017
Numer ogłoszenia
33655471
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny (tel. 52 561 02 26) ogłasza, że dnia 24.07.2017 r. o godz. 13.00 w budynku XII Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, należącego do dłużników Doroty Budzińskiej i Edwina Budzińskiego, położonego: 85-043 Bydgoszcz, Ogrodowa 18/7, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00169613/9. Przedmiotowy lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,68 m2.
Suma oszacowania wynosi 92 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 210,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 67 2030 0074 5109 0000 2235 0815 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 21.07.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 12.07.2017 roku można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15.
W kancelarii komornika sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33655471
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne