Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

podkarpackie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kozienice, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33661609
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Parkowa 5

SzczegółyGS. 6840. 1 .2017 Kozienice 2017.06.23.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach, Osiedle Borki II, dla których Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą RA1K/00021510/9.
Zgodnie z decyzją Nr 32/2016 z dnia 6.06.2016r. o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości niezabudowane, położone pomiędzy ulicami : Leśną i Cichą w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane, zalesione.
Forma sprzedaży - własność. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.
1. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/7 o powierzchni 971 m2, cena wywoławcza 120 000,00 zł netto, wadium wynosi 12 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.
2. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/8 o powierzchni 572 m2, cena wywoławcza 80 000,00 zł netto, wadium wynosi 8 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017r. godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.
3. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/9 o powierzchni 519 m2, cena wywoławcza 70 000,00 zł netto , wadium wynosi 7 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017r. godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.
4. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/10 o powierzchni 518 m2, cena wywoławcza 70 000,00 zł netto, wadium wynosi 7 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017r. godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 4, sala 212.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie na konto Urzędu Miejskiego w Kozienicach w PEKAO SA Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości , w pieniądzu najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2017r. włącznie , odrębnie na każdą nieruchomość , za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach, oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pli telewizji lokalnej " Kronika Kozienicka" Kozienickiego Domu Kultury.
Dodatkowe informacje o warunkach i regulaminie udziela tut. Urząd pokój nr 3 tel. 48 611 71 32.
33661609
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne