Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Powierzchnia
507 m2
Cena
215 000 zł
Numer ogłoszenia
33662202
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Żeromskiego 93

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali nr II w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul. Struga 63 odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
tj. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Strzeleckiej 23, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/2 o powierzchni 507 m kw., zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym z garażem i gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 205 m kw. oraz budowlami infrastruktury technicznej (obręb 0100 Glinice, ark. nr 118).
Nieruchomość jest własnością dłużnika: Izabelli Gierycz.
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW 35924 [NKW: RA1R/00035924/1].
Suma oszacowania wynosi 322.500,00 zł, zaś cena wywołania na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 215.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić: w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na konto komornika: PKO BP SA I O. Radom 27 1020 4317 0000 5902 0087 8462, w gotówce w kasie kancelarii komornika.
33662202
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne