Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Pile

wielkopolskie, Piła

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Piła, wielkopolskie
Powierzchnia
1 660 m2
Cena
118 000 zł
Numer ogłoszenia
33664677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-920 Piła
Ulica
Pl. Staszica

SzczegółyP R E Z Y D E N T M I A S T A P I Ł Y
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej oraz przy ul. Wilgowej w Pile
Lp.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru,
powierzchnia nieruchomości
Cena wywoławcza (netto)?oraz wysokość wadiumLp.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
i katastru, powierzchnia nieruchomości
Cena wywoławcza (netto)?oraz wysokość wadium
1.Piła, ul. Okrężna
księga wieczysta PO1I/00004754/5
działka nr292(obręb 4)
powierzchnia działki:0,0965ha
MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
102 400,00zł

wadium:
20 480,00zł
5.Piła, ul. Wilgowa
księga wieczystaPO1I/00007218/7
działkanr489(obręb 39)
powierzchnia działki:0,3740ha
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
265 900,00 zł

wadium:
53 180,00 zł
2.Piła, ul. Okrężna
księga wieczysta PO1I/00004754/5
działka nr291(obręb 4)
powierzchnia działki: 0,2810ha
MU1- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
267 800,00zł

wadium:
53 560,00zł
6.Piła, ul. Wilgowa
księga wieczystaPO1I/00007218/7
działka nr490/1(obręb 39)
powierzchnia działki:0,1660ha
U1 - tereny zabudowy usługowej
118 000,00 zł

wadium:
23 600,00 zł
3.Piła, ul. Wilgowa
księga wieczystaPO1I/00007218/7
działkanr503(obręb 39)
powierzchnia działki:0,4223ha
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej
300 300,00 zł

wadium:
60 060,00zł
7.Piła, ul. Wilgowa
księga wieczystaPO1I/00007218/7
działka nr 490/2(obręb 39)
powierzchnia działki:0,2308 ha
MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
184 600,00 zł

wadium:
36 920,00 zł
4.Piła, ul. Wilgowa
księga wieczystaPO1I/00007218/7
działka nr488(obręb 39)
powierzchnia działki:0,3733ha
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej
265 400,00 zł

wadium:
53 080,00zł
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

- www.bip.um.pila.plw zakładce Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne,
-www.pila.plw zakładce Przetargi-Nieruchomości-E-mapa,
- tablica informacyjna Urzędu Miasta Piły.
Termin i miejsce przetargów:

8 września 2017 r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Piły - Piła (64-920) Plac Staszica 10, sala 229 C, II piętro
(odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu).
Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły - Piła (64-920) Plac Staszica 10,
pokój 122, nr tel. 67/2104279 oraz pokój 123, nr tel. 67/3488554.
?Do ceny nieruchomości nettodolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221z późn.zm.); na dzień publikacji ogłoszenia o przetargach stawka podatku VAT wynosi 23 %.
33664677
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne