Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Stypułowie gmina Kożuchów

lubuskie, Stypułowie gmina kożuchów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stypułowie gmina kożuchów, lubuskie
Powierzchnia
5 782 m2
Cena
31 500 zł
Numer ogłoszenia
33665186
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Długa

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk
(tel. 683766112) ogłasza, że:

* dnia 16-08-2017r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej
Soli przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się druga
licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej, o powierzchni 0,5782 ha,
położonej: w Stypułowie, gmina Kożuchów, działka nr 366/2, dla której
Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW ZG1N/00056077/2
Działka 366/2 posiada kształt regularny w ogólnym zarysie zbliżony
do trapezu, od strony północnej i zachodniej działka przylega do drogi
utwardzonej biegnącej przez wieś, od strony wschodniej nieruchomość
przylega do działek niezabudowanych, od strony południowej działka
przylega do szlaku kolejowego.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia na
licytacji dokumentów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia
nieruchomości rolnej zgodnie z art. 2a, art.6 i art. 7 ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2003 Nr 64
poz. 592 z późn. zm.; dalej ustawa). Prawo pierwokupu sprzedawanej
nieruchomości rolnej przysługuje:
- dzierżawcy nieruchomości na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy
- Agencji Nieruchomości Rolnych na zasadach określonych w art. 3 ust. 4
ustawy

Nieruchomość oszacowano na kwotę: 31
500,00 zł

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
21.000,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 150,00 zł,
zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
(do 14.08.2017 r.)

* dnia 30-08-2017r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej
Soli przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza
licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
położonego: 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 3d/8.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,20 m2 położony na III
piętrze. Na lokal składają się: 3 pokoje (w tym jeden z logią), kuchnia,
łazienka, wc i przedpokój. Właściciel spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu korzysta z jednego pomieszczenia piwnicy oraz z części
wspólnych budynku (klatki schodowe, korytarze, pralnia, suszarnia,
wózkarnia).
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 112 600,00 zł

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 450,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 260,00 zł

* dnia 30-08-2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli
mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Borowie Wielki
37A, gmina Nowe Miasteczko, działka nr 62, dla której Sąd Rejonowy w
Nowej Soli Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
ZG1N/00000260/5.
Nieruchomość o powierzchni 0,7244 ha. Zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym (dwurodzinnym), budynkami gospodarczymi: stodołą, oborą,
wiatą oraz ruinami chlewni.
Suma oszacowania wynosi 156.500,00zł
w tym: wartość zabudowy: 114.500,00zł
wartość gruntu: 42.000,00zł
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 104.333,33zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.650,00zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 77
20300045 1110 0000 0405 8460 lub w kancelarii komornika. Zgodnie z
przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a
zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest
przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
33665186
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne